אישה שהסתירה מחלת נפש מהבעל טרם הנישואין חויבה בגט והפסידה כתובתה ומזונותיה

מיקומך כאן