ביה"ד ביטל זכות אישה לגבות כתובתה ומזונותיה בסף 600 אלף ש"ח ומחק תיק הוצל"פ לבעל בסך של למעלה מ-500 אלף ש"ח

מיקומך כאן