בית הדין הרבני היא הערכאה העדיפה לגבר?

תביעת גירושין ניתן להגיש לאחת מבין שתי ערכאות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. הדעה הרווחת היא שהערכאה העדיפה לגבר היא בית הדין הרבני, כי הוא "ישמור טוב יותר על הזכויות שלו". מדוע? אין ספק שהמעמד לפני גירושין הוא לא נוח ומלווה בהרבה אמוציות ורגשות שליליים. על מנת לגרום לסיטואציה להיות נוחה עד כמה…

הילדים עברו את גיל 18 והתגייסו – האם מגיעים להם דמי מזונות?

דמי מזונות הם תשלומים חודשיים אשר בדרך כלל נועדו לכלכל את הצד המקבל אותם. הבעל הוא זה שבדרך כלל מחויב לשלם מזונות לילדיו ואשתו, ודינם, לקוחים ברובם, במדינת ישראל מההלכה הדתית. אך מה קורה כאשר הילד עבר את גיל 18 ואף מתגייס? מזונות בשיעור מלא מגיעים לכל ילד עד גיל 18 וכלכלתו נעה בעיקר סביב…

מהי התנגדות לצו קיום צוואה?

התנגדות לצו קיום צוואה בענייני ירושה מהווה את מרבית ההליכים המנוהלים בבתי המשפט למשפחה. כל אדם שמעוניין להגיש התנגדות לצו קיום צוואה יגיש אותה למשרדי הרשם לענייני ירושה ועליה להיות תמוכה בתצהיר אשר מאמת את העובדות בה. איך עושים זאת? כתב ההתנגדות לצוואה כרוך במספר שלבים והיא תוגש בכתב ותכלול את נושא ההתנגדות, נימוקיה, מסמכים…