הילדים עברו את גיל 18 והתגייסו – האם מגיעים להם דמי מזונות?

דמי מזונות הם תשלומים חודשיים אשר בדרך כלל נועדו לכלכל את הצד המקבל אותם. הבעל הוא זה שבדרך כלל מחויב לשלם מזונות לילדיו ואשתו, ודינם, לקוחים ברובם, במדינת ישראל מההלכה הדתית. אך מה קורה כאשר הילד עבר את גיל 18 ואף מתגייס? מזונות בשיעור מלא מגיעים לכל ילד עד גיל 18 וכלכלתו נעה בעיקר סביב…