בית הדין הרבני היא הערכאה העדיפה לגבר?

תביעת גירושין ניתן להגיש לאחת מבין שתי ערכאות: בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני. הדעה הרווחת היא שהערכאה העדיפה לגבר היא בית הדין הרבני, כי הוא "ישמור טוב יותר על הזכויות שלו". מדוע? אין ספק שהמעמד לפני גירושין הוא לא נוח ומלווה בהרבה אמוציות ורגשות שליליים. על מנת לגרום לסיטואציה להיות נוחה עד כמה…