מתוך ישראל היום: אישה קיבלה גט לאחר 43 שנה וקיבלה את מחצית חלקה במשק החקלאי לאחר מאבקים של שני עשורים

מיקומך כאן