מהי התנגדות לצו קיום צוואה?

התנגדות לצו קיום צוואה בענייני ירושה מהווה את מרבית ההליכים המנוהלים בבתי המשפט למשפחה. כל אדם שמעוניין להגיש התנגדות לצו קיום צוואה יגיש אותה למשרדי הרשם לענייני ירושה ועליה להיות תמוכה בתצהיר אשר מאמת את העובדות בה. איך עושים זאת? כתב ההתנגדות לצוואה כרוך במספר שלבים והיא תוגש בכתב ותכלול את נושא ההתנגדות, נימוקיה, מסמכים…